Historie
od roku 1902
Kvalita
ruční výroba
Design
designér H. P. Person
Zeptat se

Kováři

Kováři seker v Gransfors Bruks

Krása krajiny Hälsing zanechá hluboký dojem na všechny, kteří navštíví Gränsfors Bruks. Podél silnice mezi Gnarpem a u Bergsjö se až do dáli k horám rozprostírají úrodná údolí a jezera. Tu a tam je vidět domy a stodoly, na loukách pasoucí se koně a ovce. Pak se vynoří cedule: Gränsfors Bruks. Dál se jede kolem dřevěných domů, ovocných stromů a tam u jedné šumící řeky, leží chalupa. Je o něco větší než ty ostatní a je na ní patrné, že byla budována a přestavována v průběhu staletí.

Vstupuje se dveřma ve starší části domu, prochází se dál kolem skladu, kanceláře a kantýny až ke kovárně v novější přístavbě. Zde je už slyšet pravidelné bušení kladiva kovářského lisu a velké setrvačníky.

Vedle kovářského lisu, v peci o teplotě 1200°C, se rozžhavuje ocel. Je rozžhavována na požadovanou teplotu, kterou kovář pozná podle podle její červenožluté barvy. Rozžhavený konec odstřihne a dále se zpracovává na kovadlině. S velkou zručností vyformuje kovář ze čtyřhranného kusu ocele hlavu sekery. Nakonec do ní vyryje značku Gränsfors Bruku a své iniciály a zavěsí ji po prohlídce, aby se ochladila.

Po vykování a nabroušení ostří se spodní strana hlavy zakalí rozžhavením na 820°C a následným rychlým ochlazením ve studené vodě. Pak jsou sekery tvrzeny 60 min. v peci při teplotě 195°C. Tímto se odstraní pnutí, které vzniklo při kování a kalení. Poté jsou sekery podrobeny Rockwellově zkoušce tvrdosti. Mimo to je každá sekera testována ránou kladivem na rohy ostří.

 

Nyní může být sekera opatřena topůrkem. Pomocí nože je topůrko přiloženo na ucho sekery, přitom se musí dávat na správný úhel nasazení. Pomocí hydraulického lisu je pak topůrko vraženo do ucha sekery. Nakonec je sekera zkontrolována, natřena olejem, chránícím proti vodě a zrezivění.

Gränsfors Bruks je malý rodinný podnik s 25 zaměstnanci. Kromě seker se zde mimo jiné vyrábí např. podkovy „TOVE“. Hasáky jsou vyráběny z pružinové ocele.