Historie
od roku 1902
Kvalita
ruční výroba
Design
designér H. P. Person
Zeptat se

Údržba

Údržba seker

Sekery musí být uchovávany v suchu, přitom se ale topůrko nesmí vysušit natolik, aby se smrštilo v uchu sekery. Dávejte pozor, aby ostří sekery a jeho ochranné pouzdro zůstalo suché. Pokud sekera není delší dobu používána, musí se natírat tukem nebo olejem. Sekery, které nejsou olejem natírány rezivějí! Sekery používejte pouze na štípání a opracovávání dřeva. Na zatloukání je k dispozici pouze speciální kladivo z uzpůsobenou zadní částí hlavy. Sekery nelze použít jako kladivo nebo jako klín. Pokud se sekerou seká příliš tvrdě nebo je používána jako kladivo může dojít k deformaci ucha sekery nebo jeho roztržení.

Broušení sekery

Broušení sekery závisí na stupni jejího opotřebování.

Velké vruby

Velké vruby se odtraňují pomocí pilníku nebo brusným kotoučem. Přitom se musí dávat pozor, aby se ocel příliš nezahřála a neztratila tak svou tvrdost; proto je třeba ji častěji ochlazovat! Původní tvar ostří by měl být zachován, bruste rovnoměrně na obou stranách, podél celého ostří. Pokud jde o rovnou sraženou hranu, musí celá hrana přiléhat na brusný kotouč nebo pilník.

Menší poškození či běžné opotřebení

enší poškození či běžné opotřebení sekery se zbrousí na hrubém suchém brusném kameni nebo brouskem. Dávejte pozor, aby se nezměnil původní tvar ostří. Sekera s rovnou sraženou hranou se brousí následovně: Hranu ostří přiložte na brousek a začně brousit odzadu k přední hraně ostří. Můžete brousit buď ve směru otáčení brousku nebo proti. Pokud brousíte proti směru otáčení, bude ostří méně „hrubé“. Stoupněte si tak, aby noha stála vedle brusu a loket si opřete o bok. Posouvejte sekeru směrem dopředu a dozadu, aby se nabrosila rovnoměrně. Použijte k broušení celu šířku brousku, tím se vyhnete případným nerovnostem. Voda v nádržce brusu může ovlivnit jeho kvalitu, po ukončení práce by měla být odstraněna. Pokud brousek není k dispozici, dá se použít brusný kámen.

Nakonec se ostří naostří

Nakonec se ostří naostří, aby se odstranily malé škrábance. K tomu použijeme nejprve hrubý brusný kámen a potom jemnější kámen. Kámen se namočí; nepálená cihla a pískovec ve vodě, kamborundum a arkansas?? v oleji, např. oleji do šicích strojů. Sekeru naostříme krouživími pohyby po celém ostří, které několikrát otočíme kvůli rovnoměrnému naostření. Sekera se má v průběhu naostřování občas otřít, aby uvolněné hrubé částečky kamene ostří nepoškodily. Při broušení využijte celou plochu kamene. Po skončení práce kámen očistíme.

Pokud chceme, aby sekera byla obzvlášť ostrá, obtáhneme ostří ještě o kožený řemen. Ostříme stejnými pohyby jako na brusu.

Tvar sekery je uzpůsoben jejímu použití; sekery s tupým úhlem ostří jsou určeny na tvrdé, sekery s ostrým úhlem ostří na měkké dřevo. Sekery s rovným ostřím jsou určeny na štípání dřeva, sekery s okrouhlým ostřím na lesním práce. Dávejte pozor, aby tvar sekery byl zachován i po jejím nabroušení, neboť špatně nabroušená sekera může snadno sklouznout po povrchu a tím způsobit škodu.

Prosím, pozor!

Topůrko, které je upevněné dřevěným klínem nebo epoxidem se může uvolnit, pokud je uchováváno v příliš suchém prostředí. Kontrolujte proto pravidelně, zda topůrko pevně sedí.

Nasazování topůrka

Je důležité, aby topůrko bylo z dobrého dřeva. Spolu s dřevěným klínem musí být při nasazování velmi suché, aby později nedošlo k jejich vyschnutí a smrštění. Topůrko pak může snadno ze sekery vypadnout. Uvolnit se může také v případě, že je sekera používána jako kladivo, kdy dochází k deformaci ucha sekery.

Odstraňování starého topůrka může jít obtížně, pokud je topůrko upevněno např.epoxidem. V žádném případě však nesmí být topůrko odstraněno spálením. Vysoká teplota škodí tvrdosti ocele!

Postupujte následovně:

  • Topůrko uřízneme u hlavy sekery
  • Epoxid a dřevo v uchu sekery odstraníme vrtačkou
  • Zbytek dřeva vytlučeme
  • Ucho sekery vyčistíme, např. nožem
  • Sekeru podepřeme dvěma dřevěnými špalíčky a zatlučeme nové topůrko do ucha sekery, tak že malá část topůrka vyčnívá z druhého konce sekery. Kontrolujeme, zda je topůrko nastaveno ve správném úhlu vůči hlavě sekery
  • Do mezery v uchu sekery a na klín naneseme lepidlo na dřevo
  • Klín vrazíme co nejhlouběji do topůrka
  • Konec vyčnívajícího topůrka s klínem uřízneme
  • Nakonec do dřevěného klínu zatlučeme ještě třínohý železný klín